Kollegah – Jetlag (Video)

http://www.youtube.com/watch?v=zPSzvrOBENI