Genetikk – Yes Sir (Video)

http://www.youtube.com/watch?v=ume7luVVGRk